DOKUMENTACJA

   

Więcej

MATURA I EGZAMINY ZAWODOWE

Więcej

OGŁOSZENIA PUBLICZNE

   

Więcej

E-DZIENNIK

   

Wejście

Witaj w Naszej Szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej to placówka edukacyjna o pięćdziesięcioletniej tradycji. Jej organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonują w niej następujące szkoły:

1.Technikum w Siennicy Różanej,

2.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennicy Różanej,

3.Centrum Kształcenia Ustawicznego w

W ciągu ostatnich lat przeszła proces ważnych przeobrażeń w sferze struktury i organizacji, a także, dzięki gruntownym remontom, zyskała nowy wizerunek. Jest szkołą nowoczesną, estetyczną i bezpieczną. Odpowiada na potrzeby środowiska, śledzi zmiany na rynku pracy i dostosowuje do nich swoją ofertę edukacyjną. Stara się, by młodzież mogła się wyuczyć zawodów obecnie poszukiwanych i po jej ukończeniu miała szansę na szybkie zatrudnienie. Dba o to, by młodzi ludzie mogli rozwijać w niej swoje pasje i zainteresowania, organizując różnego typu zajęcia pozalekcyjne oraz stwarzając okazje, by uczniowie mogli prezentować swoje dokonania na forum publicznym. Promuje ich działalność artystyczną i osiągnięcia w innych sferach w środowisku lokalnym. Kładzie nacisk na indywidualizację procesu nauczania, by zarówno uczniowie zdolni, jak i ci z problemami w nauce mogli się rozwijać, by ten pierwszy specjalizował się w wybranych dziedzinach, a ten drugi przezwyciężał zapóĽnienia edukacyjne i mógł progresywnie zdobywać wiedzę.