Wiadomości Szkolne z 2011r poniżej
KLIKNIJ
DataMateriały przygotował(a)Umieścił
04.01.2013rMonika NagowskaAdministrator

W dniu 3 stycznia 2013 roku pożegnaliśmy ś. p. Zuzannę Marię Bednaruk, zasłużonego nauczyciela naszej szkoły. Pani Zuzanna Bednaruk urodziła się w 1951 roku w pobliskim Kozieńcu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zagrodzie i Liceum Ogólnokształcącego w Kocku, rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego. Studia ukończyła w 1973 roku uzyskując tytuł magistra matematyki. W tym samym roku podjęła swoją pierwszą pracę w zawodzie nauczyciela. Od 1 września 1973 roku była zatrudniona w naszej szkole, która w owym czasie nosiła nazwę Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących przy POM w Siennicy Różanej. Przez kolejne lata pracowała jako nauczyciel matematyki, dodatkowo uczyła również fizyki i elektrotechniki. Już w 1974 roku czasowo objęła funkcję dyrektora szkoły w zastępstwie pani Wandy Banaszkiewicz, która odeszła na półroczny urlop macierzyński. Następnie pracowała jako wicedyrektor szkoły od 1 września 1987 roku do 31 sierpnia 1989 roku, kiedy to zbyt mała liczba oddziałów spowodowała, że stanowisko wicedyrektora zlikwidowano. Podczas swojej kariery zawodowej angażowała się w dodatkową pracę z młodzieżą, sprawując opiekę nad kołami zainteresowań, szkolnym kołem PTTK, Samorządem Szkolnym, Szkolną Kasą Oszczędności. Przez pewien czas prowadziła bibliotekę, a w latach 1993-1995 pełniła funkcję sekretarza szkoły. Jako osoba zaufania publicznego została wybrana ławnikiem Sądu Rejonowego. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania dwukrotnie otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie (w 1983 i 1989 roku) oraz liczne nagrody dyrektora szkoły. Po 29 latach pracy w siennickiej szkole, w 2002 roku odeszła na emeryturę. Doskonały nauczyciel matematyki, pedagog, który nie obawiał się wyzwań i wzorowo pełnił swoje obowiązki. Wiele dawnych koleżanek i kolegów dziś jeszcze mówi o Niej po prostu „pani Zuzia”. Zachowamy Ją w takiej właśnie życzliwej pamięci, myśląc ciepło, jak o jednej z nas.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
21.12.2012rAdministratorAdministrator

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
21.12.2012rKoło FotograficzneAdministrator

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
21.12.2012rJoanna TroćAdministrator

20 grudnia zorganizowano w internacie ZSCKR w Siennicy Różanej spotkanie wigilijne, na którym oprócz mieszkańców i wychowawców internatu, przybyli zaproszeni goście. Na ten dzień młodzież przygotowała gazetkę informacyjną przedstawiającą tradycje Bożego Narodzenia. Zadbali również, by stołówka stała się na ten dzień wyjątkowa. Udekorowali ją wykonanymi wcześniej ozdobami pod kierunkiem pani Katarzyny Rysak. Młodzież bardzo zaangażowała się w wystrój i przygotowanie stołu wigilijnego. świętowanie rozpoczęło się od występu młodzieży, przygotowanego na tą szczególną okazję, pod nadzorem pani Joanny Troć. Tematem były tradycje i obrzędy świąteczne Bożego Narodzenia. Następnie życzenia dla wszystkich zebranych złożył Dyrektor ZSCKR Jacek Jagiełło. Wprowadzeniem w nastrój Betlejemskiej Nocy, było wysłuchanie fragmentu ewangelii świętego Łukasza dotyczącego narodzenia Jezusa, odczytanego przez proboszcza ks. Ryszarda Siedleckiego. Po życzeniach przy dźwiękach polskich kolęd łamano się opłatkiem wigilijnym. Życzyliśmy sobie nawzajem zdrowych i radośniejszych dni w roku. Panie z kuchni jak co roku przygotowały najpyszniejsze wigilijne potrawy – to już tradycja tego dnia. Spotkanie wigilijne było bardzo uroczyste. Wszyscy czuli się jak jedna wielka rodzina. Uczestnikom spotkania na pewno na długo zostaną w pamięci te piękne chwile. Wieczerzy towarzyszyło wspólne kolędowanie.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
10.12.2012rMonika NagowskaAdministrator

Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w praktykach zawodowych, zorganizowanych przez Cukrownię Krasnystaw. Przedsiębiorstwo to jest jedną z dwóch cukrowni w województwie lubelskim, należących do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. Jest atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców całego regionu. Z uwagi na doskonałe warunki pracy i dynamiczny rozwój, cukrownia stała się pożądanym partnerem dla szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności (specjalizacja cukrownictwo). Współpracę formalnie zapoczątkowano 9 lutego 2011 roku. W siedzibie przedsiębiorstwa podpisano wówczas porozumienie między panem Wojciechem Czukiem Dyrektorem Oddziału KSC ‘’Cukrownia Krasnystaw’’ a panem Jackiem Jagiełłą Dyrektorem Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. W dokumencie określono wzajemne zobowiązania i zasady współpracy. Następnie stworzono wspólny zespół zadaniowy, który zajął się opracowaniem programu nauczania. W jego skład weszli przedstawiciele Cukrowni Krasnystaw: pan Waldemar Kaznowski i pan Henryk Woch oraz przedstawiciele Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej: pan Jacek Jagiełło, pan Janusz Łaniewski i pani Ewa Dobrzańska-Mochniej. Program nauczania po akceptacji dyrektora cukrowni i rady pedagogicznej jest wdrażany od roku szkolnego 2011/2012. Ówcześni pierwszoklasiści, dziś kontynuujący naukę w klasie drugiej, przygotowują się do pracy cukrownika nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale również w ramach praktyk zawodowych. Program praktyk został opracowany przez pana Mirosława Cegłowskiego – Głównego Specjalistę ds. Technologii i opiekuna merytorycznego ze strony Krajowej Spółki Cukrowej oraz panią Justynę Maciasz – nauczyciela zawodu z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Siedmiodniowe praktyki pozwalają na wnikliwe poznanie procesu technologicznego, zasad działania oraz obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przemysłowej produkcji cukru. W pierwszym dniu praktyk Dyrektor ds. Technicznych pan Ryszard Jachymek na spotkaniu z młodzieżą przedstawił główne zasady funkcjonowania cukrowni oraz wdrożone w niej rozwiązania techniczne. Pan Zenon Pazyna przeszkolił uczniów w zakresie bhp, zapoznał ich z obowiązującymi przepisami, zasadami udzielania pierwszej pomocy, potencjalnymi zagrożeniami związanymi z pracą na określonym stanowisku. Za sprawy organizacyjne związane z praktyką uczniowską ze strony zakładu pracy odpowiadał pan Tomasz Wolanin. Młodzież mogła również liczyć na opiekę kierowników zmianowych: pana Leszka Milanowskiego, pana Krzysztofa Kiszczyńskiego i pana Piotra Ciosa oraz pana Piotra Sidora (Kierownika Działu Energetycznego) i pana Romana Haładyja (Kierownika Sekcji Obiektów Pozafabrycznych). W ramach praktyk, uczniowie wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół CKR panem Jackiem Jagiełłą, kierownikiem kształcenia praktycznego panem Januszem Łaniewskim oraz nauczycielem zawodu panią Justyną Maciasz zwiedzili hale produkcyjne i mogli naocznie przekonać się na czym polega produkcja cukru. Technologiczny rozmach, automatyzacja procesów i nowoczesne wyposażenie zakładu robią ogromne wrażenie na wszystkich, którzy goszczą tu po raz pierwszy. Połączenie sił pedagogów z siennickiej szkoły i technologów z doskonale funkcjonującego przedsiębiorstwa, wpisuje się w ideę współdziałania pracodawców z placówkami oświatowymi przygotowującymi do zawodu. To istotny element kształcenia zawodowego i gwarancja rzetelnego przygotowania nowych kadr dla branży cukrowniczej.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
17.12.2012rK.Czerpak, A.Watras-LekanAdministrator

W okresie świąt Bożego Narodzenia na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się akcja charytatywna pod hasłem „Podaruj dzieciom słodki uśmiech na chłodne, zimowe dni” na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Krasnymstawie. Młodzież pod kierunkiem p. Anny Watras-Lekan i p. Kariny Czerpak zebrała słodycze, maskotki i ubrania. Dary te zostały przekazane za pośrednictwem p. Elżbiety Krochmalskiej potrzebującym dzieciom. Za udział w zbiórce serdecznie dziękujemy.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
10.12.2012rMonika NagowskaAdministrator

Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w Mistrzostwach Województwa LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej. Zawody odbyły się 5 grudnia 2012 roku w Potoczku. W skład szkolnej drużyny weszli następujący uczniowie: Damian Grabczak, Piotr Mazurek, Kamil Mazurek, Daniel Mazurek, Bartłomiej Mazurek, Damian Tukiendorf i Kamil Bartosiak. W kolejnych meczach drużyna z Siennicy zajmowała wysokie lokaty. Zremisowała z uczniami z Piask oraz wygrała 5:0 z gospodarzem zawodów – drużyną z Potoczka. Następnie pokonała zawodników z Rybczewic (4:0) i Kijan (3:0), zdobywając tym samym pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Województwa. Trenerem drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego pan Dawid Jaruga

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
10.12.2012rMonika NagowskaAdministrator

Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji święta Bibliotek Szkolnych. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do ulubionej książki dowolnie wybraną techniką. Oprócz dzieł z kanonu lektur szkolnych chętnie ilustrowano literaturę popularnonaukową. Na rysunkach obok dobrze znanych postaci literackich pojawiły się kolorowe pojazdy samochodowe i rolnicze. Komisji konkursowej przewodniczył Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej pan Jacek Jagiełło. Prace oceniała ponadto pani Monika Nagowska (nauczyciel bibliotekarz) i pani Elżbieta Krochmalska (pedagog szkolny). Kolejne miejsca zajęli następujący uczniowie:

I miejsce - Aleksandra Berbeć z klasy II b Technikum

(za ilustrację do „Ballad i romansów” A. Mickiewicza”; II miejsce – Ilona Korzeniowska z klasy II b Technikum

(za ilustrację do „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza); III miejsce – Konrad Humin z klasy I a Technikum

(za ilustrację do „Podręcznika kierowcy” K. Wiśniewskiego). Komisja przyznała również wyróżnienia dwóm uczniom: Tomaszowi Wlizło z klasy I a Technikum i Grzegorzowi Szostakowi z klasy I b Technikum. Nagrody i dyplomy uznania zostały wręczone przez Wicedyrektora Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej panią Annę Kowalik podczas zebrania z rodzicami w dniu 16 listopada 2012 roku.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
17.11.2012rKatarzyna CzajkaAdministrator

W dniach 15-16.11.2012 r. w warszawskiej Centralnej Bibliotece Rolniczej miało miejsce szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Adresatami szkolenia byli uczniowie szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentowali: Angelika Czyż, Aleksandra Długosz, Aleksandra Berbeć, Sylwia Krajewska, Daniel Mrozek oraz Rafał Siedlecki. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawowała Justyna Maciasz. Szkolenie rozpoczęło się od przemówień Pani dyrektor Zofii Stypińskiej, oraz Pana Dyrektora Ryszard Miazka - który w interesujący sposób przybliżył wszystkim zebranym historię Centralnej Biblioteki Rolniczej. Pierwszego dnia szkolenia wysłuchaliśmy ciekawych wykładów na temat działań programu PROW przewidzianych do 2013 r. Popołudnie w stolicy umilił nam pobytu w Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogliśmy poznawać prawa przyrody, poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum nie tylko uczy ale również bawi, o czym mogliśmy się przekonać odkrywając nowe i zaskakujące prawa nauki. Podczas drugiego dnia szkolenia prelegenci przybliżyli uczniom wiadomości na temat rolnictwa ekologicznego oraz oznaczeń geograficznych żywności w Unii Europejskiej. Największe zainteresowanie wzbudził wykład dotyczący programu Poznaj Dobrą Żywność, który jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi służącym do promocji produktów spożywczych wysokiej i stabilnej jakości. Uczniowie oprócz nabywania wiedzy, mieli okazję integracji oraz wymiany doświadczeń z kolegami oraz koleżankami uczęszczającymi do innych szkół rolniczych, podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
22.11.2012rJustyna MaciarzAdministrator

12 listopada br. społeczność szkolna ZSCKR w Siennicy Różanej wzięła udział w akademii z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie mogli wysłuchać montażu słowno - muzycznego o Tej, co nie zginęła… Przedstawione fakty, teksty i melodie miały pomóc zrozumieć proces kształtowania się naszej państwowości. Uczniowie podczas swoich występów starali się ukazać jak z patriotyzmu i entuzjazmu z walki i idei wyłoniła się Polska. Podczas odczytu okolicznościowego referatu zaakcentowano, iż dzieło odbudowy państwa polskiego była zasługą całego narodu, który nie poddał się zaborcom i pomimo kolejnych klęsk chwytał za broń przypominając światu o tym że „Polska jeszcze nie zginęła” Podczas akademii głos zabrał także dyrektor szkoły pan - Jacek Jagiełło, który w ujmujący sposób mówił o niepodległości jako wartości, którą ciągle należy pielęgnować. Akademię przygotowały panie: Katarzyna Czajka, Anna Karwat, Renata Dyk, pan Marian Sawicki oraz uczniowie.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
07.11.2012rMonika NagowskaAdministrator

Dorota Klimczuk - uczennica klasy IV b Technikum z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy zostały wręczone Lublinie w dniu 5 listopada 2012 r. przez pana Włodzimierza Karpińskiego (Wiceministra Administracji i Cyfryzacji), pana Tadeusza Sławeckiego (Wiceministra Edukacji Narodowej) oraz panią Jolantę Szołno-Koguc (Wojewodę Lubelskiego). Uczennicy towarzyszył pan Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej). Stypendium przyznawane jest młodzieży z całej Polski przez Prezesa Rady Ministrów za wysoką średnią ocen i szczególne uzdolnienia. Tradycja nagradzania najlepszych uczniów sięga 1997 roku.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
07.11.2012rMonika NagowskaAdministrator

Delegacja z Siennicy Różanej wzięła udział w międzynarodowym seminarium ''Edukacja a rozwój obszarów wiejskich –przykłady dobrej praktyki w ramach sieci europejskiej''. Region reprezentował pan Jacek Jagiełło (Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej), pan Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana) oraz pani Magdalena Adamczuk (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej). Seminarium odbywało się w dniach 15 – 19 października 2012 r. w Krakowie i w Wiedniu. Podczas spotkania uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień pana Tadeusza Sławeckiego (Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), pani Agnieszki Miszczak -Płuciennik (Naczelnika Wydziału Finansowania Szkół i Projektów Unijnych w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), pani Anny Dudek -Janiszewskiej (Wicekuratora Oświaty z Kuratorium Oświaty w Lublinie), pani Barbary Płotczyk (przedstawiciela Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie) oraz pani Wiesławy Gąsiorowskiej (Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska). Ponieważ istotą spotkania było poznanie europejskich rozwiązań w dziedzinie edukacji i rozwoju obszarów wiejskich, prelekcje wygłosili goście z zagranicy: pani Gunta Jekabsone (z Łotwy), pani Katrin Uurman (z Estonii), pan P. Georges Krack (przedstawiciel EUROPEA International z Luxemburga) i pan Pasquale Vinciquera (z Włoch). W ramach seminarium wystąpił również pan Jacek Jagiełło z prelekcją na temat „Rola szkół rolniczych w kultywowaniu tradycji i kultury regionalnej”. Kolejne dni seminarium poświęcone były wizycie studyjnej w Austrii w instytucji partnerskiej EUROPEA Austria. Uczestnicy mieli okazję poznać austriacki system kształcenia zawodowego, zwiedzili szkołę rolniczą w Hollbrun, spotkali się z kadrą pedagogiczną, przedsiębiorcami i okolicznymi farmerami, obejrzeli gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczną winnicę. Następnie spotkali się z przedstawicielami resortu w austriackim Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa, środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematem spotkania była ''Wspólna Polityka Rolna –stan obecny i perspektywy do roku 2020''.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
07.11.2012rMonika NagowskaAdministrator

Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej pan Jacek Jagiełło oraz Kierownik Kształcenia Praktycznego pan Janusz Łaniewski z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w Zespole Szkół CKR w Bydgoszczy. Ministerstwo reprezentował pan Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w MRiRW. W swoim wystąpieniu gratulował laureatom dotychczasowych osiągnięć zawodowych, wskazał na ogromne znaczenie szkół rolniczych dla rozwoju polskiej wsi i lokalnych społeczności. Oprócz gości z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Kuratorium Oświaty województwa kujawsko-pomorskiego i władze samorządowe. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
07.11.2012rPiotr BijataAdministrator
Treść ogłoszenie do pobraniaTUTAJ

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
19.10.2012rMonika NagowskaAdministrator

11 października 2012 roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na akademię przybyła kadra pedagogiczna, rodzice uczniów i młodzież z wszystkich klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na spotkaniu obecny był także duchowy przewodnik szkolnej społeczności ks. Ryszard Siedlecki. Dyrektor pan Jacek Jagiełło podczas swojego wystąpienia podkreślił, że edukacja jest niezmiernie ważna w życiu każdego człowieka, istotna dla przyszłości narodu i dla rozwoju Rzeczypospolitej. Przekazał serdeczne życzenia wszystkim obecnym na sali. Wiele ciepłych słów skierował do pierwszoklasistów, którzy w niepewności czekali na ślubowanie. Akt ślubowania był zasadniczą częścią akademii. Przedstawiciele klas pierwszych w imieniu swoich koleżanek i kolegów uroczyście ślubowali na sztandar, zapewniając, że godnie będą reprezentować szkołę i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Następnie wychowawcy kolejno odczytywali nazwiska i pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani przez dyrektora szkoły pana Jacka Jagiełłę. Ta część uroczystości trwała najdłużej, gdyż wielki błękitny ołówek musiał spocząć na ramieniu każdego ucznia ze szczególnie w tym roku licznych klas pierwszych. Na początek szkolnej kariery najmłodsi uczniowie otrzymali przewodnik po swoich prawach i obowiązkach, określonych w statucie szkoły. Uroczystość została zorganizowana przez młodzież pod kierunkiem następujących nauczycieli: pani Elżbiety Krochmalskiej, pani Kariny Czerpak i pani Anny Watras-Lekan. Swoich uczniów do ślubowania przygotowali wychowawcy: pani Ewa Dobrzańska-Mochniej, pani Anna Rybak i pan Dawid Jaruga. Podczas akademii wystąpił zespół muzyczny kierowany przez pana Mariana Sawickiego oraz szkolny kabaret prowadzony przez panią Katarzynę Rysak. Z okazji oświatowego święta zapoczątkowano w szkole nową tradycję sadzenia drzewek pamięci przez uczniów rozpoczynających naukę. Młodzież z klas pierwszych zasadziła przy szkole trzy klony, które przez kolejne lata będą rosły i rozwijały się razem z nimi. Pomysł przypadł do gustu również tym uczniom, którzy w obecnym roku szkolnym kończą swoją edukację w Siennicy Różanej. Młodzież z klas maturalnych posadziła dwa klony na pamiątkę swojego pobytu w tej szkole. Po ceremonii i wspólnej sesji zdjęciowej obecni na uroczystości rodzice i nauczyciele udali się na poczęstunek, a uczniowie na kiełbaski z grilla. Wspólne spotkanie przy kawie i ciastach przygotowanych przez rodziców, to miły początek dobrej współpracy.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
12.10.2012rEwa Dobrzańska-MochniejAdministrator

4 października 2012 r. w ZSCKR w Siennicy Różanej Samorząd Szkolny, którego opiekunem jest pani Renata Dyk, zorganizował otrzęsiny klas pierwszych. Tradycyjne przyjęcie młodych ''kociaczków'' w poczet szacownych ''kocurów'' zostało zaplanowane ze smakiem i koniecznym dla tego wydarzenia taktem. Przedstawiciele klas pierwszych, wspierani przez swoich wychowawców – panie Annę Rybak, Ewę Dobrzańską Mochniej oraz pana Dawida Jarugę, dokonali prezentacji swoich zespołów klasowych, dbając, by przede wszystkim „nie trudzić i nie nudzić” zgromadzonych. Następnie wzięli udział w konkursie. Starsi koledzy wymyślili dla nich zestaw skomplikowanych zadań, z których ostatnie dostarczyło zebranych najwięcej radości. Koci okrzyk Emila Pozaroszczyka z klasy IB niejednemu wycisnął łzy uciechy, z pewnością długo przyjdzie nam czekać na podobnego mistrza. Zmagających się oceniała komisja w składzie: panie – Anna Karwat, Anna Skubisz, Justyna Maciasz, uczniowie – Dawid Tukiendorf, Dawid Kowalczuk, Edyta Bryda. Zwycięzcą okrzyknięto klasę IB Technikum w Siennicy Różanej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i pochwałę pana dyrektora Jacka Jagiełły. Część oficjalną zamknęło malowanie na buziach znaków szkolnego klanu. Następnie rozpoczęła się dyskoteka. Otrzęsiny są w naszej szkole są elementem tradycji, maja charakter ludyczny, integrują społeczność szkolną.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
12.10.2012rAdministratorAdministrator

3 października 2012 r. młodzież ZSCKR w Siennicy Różanej uczestniczyła w wycieczce do Majdanka i na pokaz filmu ''Jestem Bogiem'' w reżyserii Leszka Dawida. Udział w niej wzięło 40 uczniów, z różnych klas pod opieką trzech wychowawców. Program wycieczki związany był z tematyką wojny i okupacji, okresem realizowanym na zajęciach lekcyjnych. Zwiedzanie obozu koncentracyjnego na Majdanku było doskonałą lekcją historii, która oglądana na żywo wywarła ogromne wrażenia dotyczące tragizmu i okrucieństwa tego okresu. Obejrzany film o historii obozu oraz liczne eksponaty, znajdujące się w Muzeum przybliżyły młodzieży obraz cierpień ludzkich i pogłębiły poczucie świadomości o potędze zła, jakie niesie ze sobą wojna. Ponadto uczestnicy wycieczki brali udział w rywalizacji na torze gokartowym gdzie zasady obowiązywały takie jak w Fomule 1.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
04.10.2012rMonika NagowskaAdministrator

Przedstawiciele Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięli udział w III Europejskim Kongresie Dyrektorów Szkół Zawodowych, jaki odbył się w dniach 20-21 września w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Głównymi organizatorami Kongresu byli panowie Krzysztof Babisz (Lubelski Kurator Oświaty) i Paweł Pikula (Starosta Lubelski). Spotkanie dyrektorów szkół zawodowych odbywało się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Lubelskiego. Tematem przewodnim Kongresu było ''Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej wobec modyfikacji systemu jakości żywności w Polsce i Unii Europejskiej''. Przed uczestnikami w pierwszym dniu Kongresu wystąpili m.in. JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Marian Wesołowski i pan Krzysztof Babisz. Podczas drugiego dnia dyrektorzy wysłuchali przemówień pana Tadeusza Sławeckiego (Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej) oraz pana Mariana Starownika (Wicewojewody Lubelskiego). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała pani Zofia Stypińska (Wicedyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki) i pani Agnieszka Miszczak-Płuciennik (Naczelnik Wydziału Finansowania Szkół i Projektów Unijnych). Kongres stał się okazją do poruszenia tak ważnych kwestii, jak: regulacje dotyczące zdrowej żywności, wspólna polityka rolna, tworzenie systemów żywnościowych w Polsce z wykorzystaniem kapitału intelektualnego i nowoczesnych technologii, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z krajów Unii Europejskiej, reforma szkolnictwa zawodowego, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Organizatorzy pomyśleli również o dodatkowych atrakcjach dla uczestników Kongresu. Podczas inauguracji wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ''Jawor'', w programie znalazły się wycieczki na Stare Miasto, do Herbapolu Lublin S.A. i do Spółdzielni Pszczelarskiej ''Apis''. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej wraz z dyrektorem panem Jackiem Jagiełłą zaangażował się w przygotowania do Kongresu. Szkoła zadbała m.in. o wystrój auli, w której odbywały się prelekcje. Za wystrój odpowiedzialne były panie: Anna Szymańska i Monika Nagowska. Uczniowie wraz z opiekunami w ciekawy sposób zaprezentowali się podczas pierwszego dnia spotkania, przygotowując degustację potraw regionalnych. Na odświętnie zaaranżowanym stoisku znalazły się m.in. pierogi z soczewicą i mięsem oraz z kapustą i grzybami, a także słynne siennickie gryczochy serwowane uczestnikom Kongresu przez młodzież w lubelskich strojach ludowych. Szkołę reprezentowali uczniowie: Sylwia Krajewska, Karolina Kotyła, Justyna Nestorowicz i Rafał Siedlecki. Opiekę nad młodzieżą podczas przygotowania potraw pełnili nauczyciele przedmiotów zawodowych: pani Danuta Dudzic, pani Anna Rybak i pani Justyna Maciasz, która czuwała również nad prezentacją w Lublinie wspólnie z innymi pedagogami (panią Renatą Dyk i panem Waldemarem Jurkiewiczem). Udział w Kongresie był dla nauczycieli i uczniów pouczającym doświadczeniem. Stanowił doskonałą okazję do poznania kuchni regionalnej z wielu zakątków Lubelszczyzny.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
27.09.2012rAnna KowalikAdministrator

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
20.09.2012rMonika NagowskaAdministrator

Takiego wydarzenia w Siennicy jeszcze nie było. 16 września 2012 roku na terenie gminy odbyło się święto plonów Lubelszczyzny. Organizatorami dożynek był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiat Krasnostawski i Gmina Siennica Różana. Na początku uroczystości odprawiono dziękczynną mszę świętą, której przewodniczył abp Stanisław Budzik. Korowód dożynkowy, który przybył na mszę, prezentował się szczególnie okazale. W bryczkach zaprzężonych w konie ze Stada Ogierów w Białce zasiedli odtwórcy postaci związanych z Siennicą Różaną, czyli Mikołaj Rej i Mikołaj Siennicki. Obok nich miejsca zajęli: Krzysztof Hetman (Marszałek Województwa Lubelskiego), Marian Starownik (Wicewojewoda Lubelski), Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski) i Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana). W pierwszej bryczce na czele korowodu ruszyli starostowie dożynek: Elżbieta Marciniak z gminy Kraśniczyn i Marian Piróg z gminy Krasnystaw oraz przodownica Monika Bojarczuk. Trzecią bryczką jechali członkowie Zespołu Pieśni i Tańca ''Jawor''. Podczas oficjalnej części uroczystości uczestnicy dożynek obejrzeli obrzęd wieńcowy w wykonaniu zespołu ''Jawor'' z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz tradycyjne przekazanie chleba Marszałkowi Województwa. Z okazji święta plonów zorganizowano wielki festyn ludowy. Goście mieli okazję podziwiać ekspozycje na temat tradycji ludowej, rękodzieła, kuchni regionalnej, wystawę płodów rolnych, roślin ozdobnych i sprzętu rolniczego. Na swoich stoiskach w ciekawy sposób prezentowały się instytucje rolnicze, organizacje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich działające w regionie. Imprezie towarzyszył również plener rzeźbiarski, a nad głowami gości unosili się paralotniarze z Krasnostawskiego Stowarzyszenia Paralotniowego (podniebny film z dożynek dostępny na YouTube). Podczas święta plonów wystąpiło wiele zespołów ludowych – znana w regionie ''Styrta'', kapele z Siennicy Różanej i Gorzkowa oraz ''Łopieńczacy''. Na scenie zaprezentował się zespół ''Nebo Kraj'', ''A to ci biesiada'', ''Avocado''. Gwiazdą wieczoru był zespół ''Blue Cafe''. Najmłodsi uczestnicy korzystali z atrakcji wesołego miasteczka, nieco starsi degustowali lokalne przysmaki i dokonywali zakupów na stoiskach handlowych ustawionych przy głównym placu. Wiele emocji dostarczył ''Konkurs na Wieniec Dożynkowy'', prowadzony w dwóch kategoriach: tradycyjnej i nowoczesnej. Ocenie jury poddano 42 wieńce. W pierwszej kategorii zwyciężył wieniec gminy Garbów, drugie miejsce przypadło Siennicy Królewskiej Dużej, a trzecie - gminie Stężyca. Wśród wieńców nowoczesnych uznanie komisji zdobyły prace z Jaszczowa, Podosia i Lubyczy Królewskiej. Wielkie wrażenie na gościach, przejeżdżających przez gminę zrobiły również pomysłowe dekoracje gospodarstw, wykonane przez mieszkańców ze słomy, zbóż, owoców i warzyw. Przez kolejne dni poprzedzające dożynki, wieś zaludniała się postaciami dorodnych słomianych gospodyń i gospodarzy. Wzrok przyciągały imponujące kompozycje roślinne i scenki rodzajowe z życia wsi. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w ramach współpracy z samorządem lokalnym, czynnie włączył się w przygotowanie dożynek wojewódzkich. Nasza młodzież zaprezentowała się w pięknych strojach ludowych podczas korowodu z wieńcem dożynkowym. Szkoła zorganizowała przyjęcie dla kilkuset gości w specjalnie na tę okazję przystrojonej sali gimnastycznej. Na placu dożynkowym ustawiono szkolne stoisko, na którym prezentowano ofertę edukacyjną, przegląd wydarzeń z życia szkoły opisany w szkolnych kronikach oraz utwory literackie uczniów. Prezentacja odbyła się pod hasłem ''Szkoła zawodowa – szkołą uniwersalną''. Uczestnicy dożynek mieli tu okazję spróbować regionalnych potraw i słodkich wypieków. Organizacja dożynek wojewódzkich była prawdziwym wyzwaniem. Na sukces tego ogromnego przedsięwzięcia złożył się wysiłek wielu ludzi mieszkających i pracujących na terenie gminy Siennica Różana i powiatu krasnostawskiego. Przy dobrym współdziałaniu nie ma rzeczy niemożliwych.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
19.09.2012rAnna KowalikAdministrator

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
09.09.2012rMinika NagowskaAdministrator

Tegoroczne lato okazało się pełne miłych wydarzeń dla mieszkańców Siennicy Różanej i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 1 lipca 2012 roku zainaugurowano czwartą edycję Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Uroczyste spotkanie w budynku Centrum Kultury odbyło się przy udziale Rektora Honorowego Alicji Kapuścińskiej oraz pomysłodawcy i organizatora Akademii Franciszka Piątkowskiego. Wójt Gminy Leszek Proskura, jak zwykle z serdecznością witał w Siennicy Różanej słuchaczy i wykładowców. Zapowiedział, że imię Ryszarda Kapuścińskiego nadane zostanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy Różanej. Do zebranych przemawiał Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, a także Bogusław Wróblewski –redaktor naczelny pisma ''Akcent''. Po rozdaniu indeksów i nagród za najlepsze teksty, jakie powstały podczas ubiegłorocznych zajęć, uczestnicy spotkania przeszli do amfiteatru, gdzie z porywającym repertuarem wystąpiła Elena Rutkowska i zespół ''Cygańskie czary''. Przez kolejne dni gwarno było również w internacie naszej szkoły - studenci i uczniowie biorący udział w zajęciach, odnajdywali w pokojach wytchnienie po pracy, a w jadalni smaczne posiłki. W końcu nie samą literaturą żyje człowiek. W tym czasie odwiedził naszą szkołę Zespół Pieśni i Tańca ''Jawor'', który jak co roku przyjeżdża na zgrupowanie do rodzimej wsi swojego założyciela i choreografa Józefa Dzika. Niecodziennym wydarzeniem tego lata była także wizyta w Siennicy Różanej Wicepremiera Waldemara Pawlaka przed XIII Zjazdem Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W Siennicy zjawili się delegaci z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Gminnemu samorządowi w przygotowaniach pomagali pracownicy Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej, a uczestnicy konferencji korzystali z gościny szkolnego internatu. (Fot. Bogusław Mochniej)

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
04.09.2012rJoanna TroćAdministrator

Dnia 3 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siennicy Różanej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2012/2013. W kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny odprawiona została msza święta. Następnie nauczyciele, rodzice oraz uczniowie udali się na halę gimnastyczną. Przez wprowadzenie sztandaru szkoły zaczęła się część oficjalna. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, który w liście skierował ciepłe słowa do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych. Pan dyrektor Jacek Jagiełło ciepło i serdecznie powitał uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły życząc wszystkim powodzenia i wytrwałości. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłej tragicznie uczennicy Eweliny Sawy. Następnie dyrektor przedstawił kadrę kierowniczą, nauczycieli oraz wychowawców internatu. Po wyprowadzeniu sztandaru odbyła się część artystyczna, w której nie zabrakło przypomnienia jednej z najważniejszych dat w dziejach Polski - 1 września 1939. Tego dnia hitlerowskie Niemcy rozpoczęły II wojnę światową, atakiem na polską placówkę Westerplatte. W nastrój wrześniowych wydarzeń wprowadziły nas uczennice Sylwia Krajewska wierszem ''Pieśń o żołnierzach Westerplatte'' Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Dorota Klimczuk śpiewając piosenkę ''Rozkwitały pąki białych róż''. Następnie uczniów klas pierwszych, uczniów naszej szkoły oraz tegorocznych maturzystów przywitali: Gabriela Adamczuk, Emil Kasiczak, Angelika Czyż oraz Rafał Siedlecki. Drodzy uczniowie życzymy Wam samych sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Mamy nadzieję, że nie spoczniecie na laurach i swoimi nazwiskami będziecie rozsławiać imię naszej szkoły. Pamiętajcie jednak, że szkoła to placówka, w której obowiązują konkretne reguły i przepisy ustanowione dla Waszego dobra i bezpieczeństwa. Pilnujcie zachowanie swojego i swoich kolegów. Mamy nadzieję, że Zespole Szkół CKR CKU będzie dla Was miejscem przyjaznym. Drodzy nauczyciele wiemy, że z dniem 3 września zaczyna się dla Was początek ciężkiego, pełnego roku pracy. Życzymy Wam, by współpraca z uczniami układała się jak najlepiej, abyście osiągali sukcesy na polu zawodowym. Pamiętajcie, że uczeń to też człowiek i wiele różnych niesprzyjających okoliczności sprawia, że czasem nie ma on zadania, nie jest przygotowany tak dobrze jak zwykle. Przy odrobinie Waszej wyrozumiałości i naszej chęci do nauki, ten nowy rok szkolny 2012/2013 będzie dla nas wszystkich udany.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
27.08.2012rAdministratorAdministrator

ZACZYNAMY 3 września 2012r

msza święta - 8.00

rozpoczęcie w szkole - 9.00

Zakwaterowanie uczniów w internacie od niedzieli 2 września 2012r. godz. 15.00

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
18.07.2012rAnna KowalikAdministrator

''Zgasłaś nam jak świecy płomyk.. Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna, i tylko smutek bolesny i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie''.

W dniu 15 lipca 2012r. z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy tragicznie zmarłą uczennicę klasy I a Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej EWELINKĘ SAWĘ. Niełatwo pożegnać kogoś, przed kim życie dopiero otwierało swoje nieznane drogi. Jej nagła i tragiczna śmierć pogrążyła w żałobie całą społeczność szkolną. Ewelinkę będziemy wszyscy pamiętać jako sympatyczną, koleżeńską, ciepłą i dobrą uczennicę. Zwracając się do pogrążonej w żałobie rodziny cytując słowa Jana Pawła II ''Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...'' wyrazy serdecznego współczucia składają koleżanki i koledzy, wychowawczyni Pani Karina Czerpak, Pan Dyrektor Jacek Jagiełło, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
11.07.2012rAnna KowalikAdministrator

W dniach od 1 do 6 lipca 2012r. czworo uczniów z ZSCKR w Siennicy Różanej biorących udział w realizacji Projektu ''CEKIN'' współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięło udział w praktykach wakacyjnych, które miały miejsce w Pensjonacie ''Staś'' w Krasnobrodzie. Celem praktyk wakacyjnych było dopełnienie i rozwinięcie procesu edukacyjnego realizowanego w ramach Projektu, w toku zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym o aspekt praktyczny. Uczniowie wraz z opiekunem Panią Anną Kowalik mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w super Pensjonacie ''Staś'', gdzie posiłki były bardzo smaczne i obfite a pokoje z łazienkami przestronne i gustownie urządzone. W ciągu sześciu dni praktyk uczniowie zapoznali się z:

1. procedurą podjęcia działalności agroturystycznej oraz zasadami jej funkcjonowania,

2. warunkami spędzania wolnego czasu w miejscowości Krasnobród,

3. recepturą i praktycznym przygotowaniem tradycyjnego produktu lokalnego pod nazwą strucla krasnobrodzka,

4. dziedzictwem kulturowym Krasnobrodu jego historią, zabytkami i tradycjami.

Ze względu na szereg walorów przyrodniczych i klimatycznych Roztocza Środkowego wolny czas w pełni został zagospodarowany min. poprzez liczne spacery, kąpiele słoneczne na miejscowej plaży, naukę gry w szachy oraz odwiedzenie ciekawych miejsc.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.06.2012rKarina CzerpakAdministrator

''Trzeba chwytać ważne chwile, bo uciekną jak motyle'' ! Pod tym hasłem, dnia 29 czerwca 2012r., młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zakończyła rok szkolny 2011/2012. Rozdanie świadectw poprzedziły wystąpienia Dyrektora szkoły Pana Jacka Jagiełły oraz zaproszonych gości– wójta Gminy Siennica Różana Pana Leszka Proskury i przedstawiciela Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Pana Tadeusza Kicińskiego. Odbyła się również uroczysta akademia, w której wystąpili uczniowie klas I Technikum: Angelika Czyż, Anna Smyk, Gabriel Sobański, Dawid Szostak, Emil Kasiczak, Damian Tukiendorf, Grzegorz Czajka i Piotr Kusz. Uczniów do występu przygotowały Pani Anna Kowalik, Pani Karina Czerpak oraz Pani Justyna Maciasz. Po roku ciężkiej pracy, okresie radości, czasem smutków uczniowie rozpoczęli upragnione wakacje. Będą łapać chwile, by nie uciekły jak motyle. We wrześniu wrócą wypoczęci i rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.06.2012rAnna KowalikAdministrator

W dniu 25 czerwca 2012r. grupa młodzieży z ZSCKR w Siennicy Różanej biorąca udział w realizacji Projektu ''CEKIN'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Sandomierza i Ujazdu. Zakres merytoryczny wyjazdu był związany z tematem ''Dziedzictwo kulturowe i ład przestrzenny wsi''. Celem wyjazdu było dopełnienie i rozwinięcie procesu edukacyjnego zajęć pozalekcyjnych realizowanych w roku szkolnym i pełniejsze przyswojenie zdobytej wiedzy teoretycznej. Wycieczkę po Sandomierzu rozpoczęliśmy od spotkania z przewodnikiem przy zabytkowej studni na rynku, którego zadaniem było przybliżenie mam w ciągu czterech godzin historii, zabytków i atrakcji turystycznych miasta. Kolejnym punktem był spacer podziemną trasą turystyczna zwaną ''sandomierskimi lochami'', o długości 470 m i zróżnicowanej głębokości dochodzącej do 13 m poniżej poziomu rynku. Trasa utworzona została w czasie prowadzenia górniczych prac zabezpieczających Stare Miasto przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów kupieckich. Następną atrakcją i nie lada wyzwaniem było wejście na Bramę Opatowską, gdzie z wysokości 30 m można zobaczyć fascynujący widok na miasto i okolice. Od południa zobaczyliśmy panoramę Starego Miasta, Wisłę, która w płynie w kształcie litery ''S'', a także kościoły św. Jakuba i św. Pawła, hutę oraz Tarnobrzeg. Natomiast od strony północnej klasztor Benedyktynek, przedmieście Zawichojskie, osiedle Kruków oraz szpital. Od wschodu rozciąga się panorama Wisły i Gór Pieprzowych, od zachodu widać park miejski, kościół św. Józefa oraz budynki dawnego klasztoru o.o. Reformatów. Po zejściu z Bramy Opatowskiej nasza grupa zatrzymała się tuż przy budynku Ratusza przewodnik opowiadał o jego historii, po czym przeszliśmy pod Bazylikę Katedralną pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ozdobioną polichromią bizantyjsko-ruską, jedną z czterech zachowanych tego typu w Polsce. Następnie przeszliśmy na dziedziniec zamku, który został wzniesiony w XIV wieku, na miejscu dawnego grodu, następnie przebudowany jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych a obecnie jest siedzibą Muzeum Okręgowego. Dworek Skorupskich zwany ''Dworkiem Ojca Mateusza'', to następny ciekawy zabytek, gdyż obecnie pełni rolę hotelu jak również jest tutaj kręcony film ''Ojciec Mateusz.'' Wąwozem św. Jadwigi przeszliśmy do zabytkowego kościoła św. Jakuba przy, którym znajduje się zespół klasztorny wzniesiony w 1226r. i jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Sandomierza. Dawno temu do miasta można było dostać się furtami Zamiejską, która znajdowała się między Collegium Gostomianum a Domem Długosza i Dominikańską nazywaną ''Uchem Igielnym'', którą także przeszliśmy. Spacerując po Rynku i Starym Mieście mogliśmy podziwiać zabytkowe mieszczańskie kamieniczki, na których do dzisiejszych czasów zachowały się detale architektoniczne, świadczące o bogatej przeszłości historycznej tych budynków. Tak zakończyła się wycieczka edukacyjna po Sandomierzu. Trochę zmęczeni odzyskaliśmy siły po zjedzeniu smacznego i obfitego obiadu w stołówce internatu przy ZSCKR w Sandomierzu Mokoszynie, po czym udaliśmy się do miejscowości Ujazd, aby zobaczyć ruiny zamku Krzyżtopór. Zamek Krzyżtopór wzniesiony w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji łączącej wygodę mieszkańców z funkcją obronną, ukazuje ścisłe związki z jedną z najwspanialszych włoskich rezydencji oraz własnością rodu Farnese -zamkiem Caprarola, który Krzysztof Ossoliński odwiedził w czasie swej podróży do Rzymu. Budowniczym zamku okazał się wymieniony w 1633 r. włoski architekt Lorenzo Senes. Ciekawostką przedstawioną przez Panią przewodnik okazało się, iż do budowy zamku zużyto: 11 tysięcy ton piaskowca kwarcytowego, 30 tysięcy dachówek, 300 m3 piaskowca kunowskiego, 200 tysięcy cegieł, 500 ton wapna palonego, 5 tysięcy m3 piasku oraz marmury, alabastry i egzotyczne drewno i co ciekawsze dla uzyskania wodoodpornej zaprawy dodano ponoć do wapna białka z miliona jaj kurzych. I tak dobiegła końca nasza wycieczka edukacyjna dzięki, której mogliśmy dostrzec dziedzictwo kulturowe naszego kraju oraz obecne sposoby zabezpieczania ich przed nieubłaganym upływem czasu i warunków atmosferycznych. Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Anna Kowalik i Pan Mariusz Gronkowski.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
21.06.2012rKatarzyna CzajkaAdministrator

W tym roku miała miejsce już VII edycja powiatowego konkursu historycznego ''Ocalmy naszą przeszłość''. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Honorowy patronat nad konkursem sprawował pan Janusz Szpak starosta krasnostawski oraz pan Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu. Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań historią regionalną wśród młodzieży oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 15 czerwca 2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. Naszą szkołę reprezentowali dyrektor ZS CKR w Siennicy Różanej pan Jacek Jagiełło, pani Katarzyna Czajka -nauczyciel historii oraz nasza główna bohaterka Sylwia Krajewska, uczennica klasy II A Technikum. Wyniki konkursu przedstawił pan Artur Borzęcki, starszy kustosz MBP w Krasnymstawie. Nasza uczennica w kategorii prac indywidualnych zajęła II miejsce. Nagrodę wraz z dyplomem odebrała z rąk burmistrza Krasnegostawu, pana Jakubca. Gest podziękowania popłynął także w stronę p. Katarzyny Czajki, za przygotowanie uczennicy do udziału w konkursie. Wygrana cieszy i jest niezwykle satysfakcjonująca. Miejmy nadzieję, że jest to dobra motywacja do dalszej pracy i twórczego rozwoju.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
16.06.2012rAdministratorAdministrator

Dnia 16 czerwca 2012r młodzież wraz z opiekunami Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej panem Mariuszem Gronkowskim i panią Justyną Maciarz uczestniczyła w spotkaniu ewangelizacyjno-modlitewnym dla młodzieży w Archikatedrze Częstochowskiej, które zostało zorganizowane przez Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre. Uczniowie wysłuchali nauki o tym, że każdy człowiek został stworzony po to, aby wypełnił powierzone mu zadanie lub zadania. Oczywiście takie, które jest wstanie wypełnić. Rozważania dotyczyły problemu ''że nie jesteśmy tylko widzami tego świata, nie powinniśmy się zamykać sami w sobie, nie żyjemy sami dla siebie, ale musimy szukać tego co pożyteczne jest dla nas wszystkich.'' Mszę Świętą celebrował ks. dr Włodzimierz Cyran. Po zakończeniu eucharystii młodzież i opiekunowie podchodzili do osobistych modlitw wstawienniczych prosząc o łaski Boga. Wrażenia po modlitwach były nie do opisania. I tylko ci co doświadczyli tego osobiście są wstanie zrozumieć o czym teraz piszemy. Do domów wróciliśmy nad ranem napełnieni Duchem Świętym. Pytanie nurtujące młodzież było jedno dlaczego u nas w kościołach w śród wiernych i młodzieży nie ma tak wesołej atmosfery w wielbieniu Jezusa Chrystusa tylko trzeba jechać tak daleko… Młodzież dziękuje dyrektorowi panu Jackowi Jagielle za udostępnienie busa szkolnego opiekunom i oczywiście kierowcy, bo bez tego nie mieli by możliwości przeżycia czegoś tak duchowego.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
10.06.2012rAnna KowalikAdministrator

W dniach od 18.05.2012 do 02.06.2012r. nauczyciele z ZSCKR w Siennicy Różanej Pan Ryszard Jarmonik i ja Anna Kowalik uczestniczyliśmy w wymianie doświadczeń w ramach ''Projektu finansowanego ze środków UE z Programu Leonardo da Vinci'', odbywającego się w ILLUT Berlin- Brandenburg. Tematem przewodnim były ''Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju''. Wizyta grupy nauczycieli z różnych szkół z całej Polski była związana z wymianą doświadczeń, kreowaniem nowoczesnej edukacji, wprowadzaniem innowacyjności i kreatywności w szerzeniu oświaty. Program pobytu był napięty, ale bardzo ciekawy. Czas wolny, który mieliśmy do dyspozycji staraliśmy się tak wykorzystywać, aby zobaczyć jak najwięcej. W ciągu tych dwóch tygodni zapoznaliśmy się min. z :

1. funkcjonowaniem niemieckiego ośrodka kształcenia zawodowego ILLUT Berlin- Brandenburg ,

2. możliwościami współpracy ośrodka ze szkołami rolniczymi w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów finansowanych ze środków UE,

3. historią i kulturą regionu Brandenburgii ze zwiedzaniem obiektów historycznych w regionie Havelland,

4. podziałem terytorialnym państwa, historią i architekturą gmachu Reichstagu,

5. wykorzystaniem ubocznych produktów rolniczych z gospodarstwa do produkcji alternatywnych źródeł energii,

6. ekologicznymi usługami komunalnymi – zaopatrzeniem w wodę i ścieki z wycieczką do wodociągów Friedrichshagen,

7. dualnym systemem kształcenia zawodowego w Niemczech z wizytą w szkole Oberstufenzentrum w Havelland,

8. wykorzystaniem szlamu z oczyszczalni ścieków do produkcji biogazu z wycieczką do oczyszczalni ścieków Berlin-Ruhleben,

9. obiektami ekologicznymi i osobliwościami przyrodniczymi Brandenburgii,

10. działalnością biogazowi i elektrowni wiatrowej Agro–farma w Nauen,

11. sposobami bezpośredniego wprowadzania na rynek produktów w celu redukcji kosztów na przykładzie ziemiopłodów,

12. terenami odpoczynku i rekreacji dla ludności z wizytą w Optik Park Rathenow,

13. parkiem i ogrodami Pałacu Sanssouci w Paczdamie.

Motto Programu ''Uczenie się przez całe życie'' udowodniło, iż właśnie wymiana doświadczeń jak najbardziej przyczynia się do nabywania nowych doświadczeń, wiedzy a także nawiązywania przyjaźni i kontaktów, także międzynarodowych. Bardzo dziękujmy za możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej i pozdrawiamy Pana Marka Rudzińskiego koordynatora projektu z Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz Dyrektora ILLUT Berlin-Brandenburg Waltera Siegmunda jak również pracowników ośrodka, którzy dołożyli wszelkich starań, aby pobyt nasz był jak najbardziej satysfakcjonujący i niezapomniany.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.05.2012rMonika NagowskaAdministrator

Dyrekcja oraz młodzież i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w dniu 26 maja 2012 roku uroczyście pożegnali wieloletniego proboszcza, katechetę i przewodnika duchowego ś.p. kanonika gremialnego Kapituły Chełmskiej ks. Józefa Kapronia. Duchowny zmarł po długiej chorobie 22 maja w wieku 77 lat. Zaczynał posługę 52 lata temu jako wikariusz w Gołębiu, Buśnie i Skierbieszowie, następnie objął parafię w Siennicy Różanej. W 2005 roku przeszedł na emeryturę, nadal rezydował w siennickiej parafii i bywał na szkolnych uroczystościach. Msza pogrzebowa została odprawiona w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siennicy Różanej. Nabożeństwu przewodniczył bp Mieczysław Cisło.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.05.2012rMonika NagowskaAdministrator

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w Finale Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego zajęli zaszczytne trzecie miejsce. Turniej miał miejsce w Biłgoraju, odbył się już po raz XVI. Jego organizatorami są: Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Celem turnieju jest popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym, wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy motoryzacyjnej, a także propagowanie sportów motorowych oraz kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na drodze. Drużyny rywalizują w sześciu konkurencjach. W części teoretycznej rozwiązują test ze znajomości przepisów i sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji. Część praktyczna to sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i znajomości obsługi samochodu oraz jazda sprawnościowa na motorowerze i jazda samochodem z ''talerzem Stewarta''. Pierwsze miejsce przypadło zawodnikom z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, drugie miejsce – uczniom I Liceum Ogólnokształcącemu w Łukowie. Jako trzecia na podium stanęła drużyna z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, czyli uczniowie: Piotr Musiej, Marcin Kowalczuk i Mateusz Kołtun. Przygotowaniem uczniów do turnieju zajęli się nauczyciele – pan Ryszard Jarmonik i pan Robert Staszak, który jednocześnie pełnił funkcję opiekuna młodzieży podczas wyjazdu do Biłgoraja. Reprezentanci Siennicy Różanej otrzymali nagrodę honorową dla szkoły (puchar i dyplom) oraz indywidualne nagrody rzeczowe.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
24.05.2012rMonika NagowskaAdministrator

W dniu 23 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się Siennicka Majówka Edukacyjna. Dni Otwarte jakie szkoła tradycyjnie organizuje dla gimnazjalistów, zostały połączone z Dniem Rodzica i imprezą plenerową.

Z zaproszenia skorzystali dyrektorzy i nauczyciele okolicznych gimnazjów. Tego dnia spotkali się z dyrektorem Zespołu Szkół CKR Jackiem Jagiełłą, wymienili doświadczenia w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania i posiadanej bazy dydaktycznej. Dla kadry pedagogicznej, uczniów, rodziców i mieszkańców uczestniczących w Majówce przewidziano spotkania szkoleniowe na temat stosowania technologii informacyjnej. Poprowadził je Robert Kozłowski (Koordynator Ogólnopolskiego Projektu ''e-dziennik'' autor i projektant systemu IKIS).

Gimnazjalistom zaprezentowano ofertę edukacyjną, osiągnięcia młodzieży, spektakularne sukcesy starszych kolegów, szkolne tradycje. W programie Siennickiej Majówki Edukacyjnej znalazło się zwiedzanie szkoły oraz pokazy naukowe w pracowniach przedmiotowych, pokaz maszyn, pojazdów rolniczych i samochodów do nauki jazdy, wystawy, prezentacje multimedialne, degustacja produktów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie i widowiskowe smażenie pączków. Poważne punkty programu przeplatały się z huczną zabawą. Podczas Majówki wystąpił zespół ''Big Beat''. Przy muzyce na żywo bawili się wszyscy widzowie, niezależnie od wieku. Uczniowie mieli okazję poznać barwną stronę szkolnego życia – możliwości samorealizacji, pokaz talentów i sposób na relaks.

Rodzice spotkali się z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas w drugiej części dnia. Wzięli także udział w specjalnie przygotowanym Turnieju Sportowym, rywalizując z drużynami uczniów i nauczycieli. Turniej dla wszystkich drużyn był prawdziwym wyzwaniem nie tak łatwo wygrać w ubijaniu piany z białek na czas, jeździe rowerem po torze przeszkód, rozpoznawaniu smaków, przeciąganiu liny i hula-hoop. Zawodnikom nie zabrakło sportowego ducha. Po podsumowaniu wyników uzyskanych w poszczególnych konkurencjach, niezbędna okazała się dogrywka pomiędzy drużyną rodziców i drużyną nauczycieli. Większą celność w rzutach do kosza wykazali rodzice i to oni w turnieju zdobyli zaszczytne pierwsze miejsce. W skład zwycięskiej drużyny weszli: Barbara Bojarczuk, Elżbieta Karczmarek, Beata Bryda, Małgorzata Adamczuk, Piotr Pastuszak, Robert Siedlecki, Robert Bencal, Józef Włoch oraz Eliza Ostrowska. Jako drugi rywalizację zakończył zespół nauczycieli, czyli: Anna Karwat, Ewa Antoniak, Renata Dyk, Justyna Maciasz, Katarzyna Rysak, Jacek Jagiełło, Andrzej Nizioł, Mariusz Kubina, Jacenty Łukasik, Tomasz Żurek i Marian Sawicki. Uczniowie choć najmłodsi w gronie musieli zadowolić się trzecią lokatą. Drużynę uczniów stanowili: Angelika Czyż, Izabela Kura, Gabriela Adamczuk, Agnieszka Borowicz, Dawid Szostak, Damian Tukiendorf, Dawid Blicharz, Daniel Mrozek, Marcin Kowalczuk i Paweł Kobylański. Zawodnicy otrzymali w nagrodę dyplomy i symboliczne lizaki w kształcie serca. Konkurencje sportowe przeplatano występami wokalnymi. Z kulinarnym skeczem wystąpił również szkolny kabaret.

Goście w ramach Dnia Rodzica mieli okazję spróbować nie tylko potraw z grilla i ciasteczek, ale również ''siennickich gryczochów'' popisowej potrawy, przygotowanej przez uczennicę Gabrielę Adamczuk i Edytę Brydę. To danie kuchni regionalnej zaprezentowane zostało 19 maja na Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym ''Smaki Wsi'' w Karolewie i przyniosło szkole pierwsze miejsce. Przebieg Siennickiej Majówki Edukacyjnej podsumował na zakończenie dyrektor Jacek Jagiełło – Postanowiliśmy rozszerzyć formułę spotkań, by pokazać naszą szkołę jako placówkę profesjonalnie realizującą edukacyjną misję, skupioną na uczniu, jego możliwościach, potrzebach i aspiracjach. Nasza szkoła jest przyjaznym miejscem zarówno dla młodzieży, jak i rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców regionu. Tak naprawdę ''otwarty'' jest nie tylko ten jeden dzień, ale i pozostałe dni roku szkolnego. Dla każdego staramy się znaleźć czas i każdemu poświęcić uwagę. Jeżeli kolejne Siennickie Majówki Edukacyjne zostaną przyjęte równie życzliwie, nową formułę spotkań będzie można uznać za sukces. Czyżby początek nowej tradycji? Zdecydowanie warto.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
22.05.2012rJustyna MaciaszAdministrator

W dniach od 18 do 19 maja 2012 roku w Karolewie, malowniczej miejscowości na Mazurach, w Zespole Szkół CKR miał miejsce Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Kulinarny „Smaki Wsi”. Naszą Szkołę reprezentowały uczennice z II klasy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Gabriela Adamczuk i Sandra Bryda. Opiekę nad nimi w czasie wycieczki sprawowała Pani Justyna Maciasz. Uczennice z wielkim zaangażowaniem podeszły do rywalizacji oraz godnie reprezentowały naszą szkołę. Zajęły 1 miejsce w konkursie. Sukces naszej placówce przyniosła potrawa o nazwie Gryczochy Siennickie. Podstawowym składnikiem tego specjału jest kasza gryczana, która króluje na Lubelszczyźnie wśród innych rodzajów kasz. Konkurencję dla naszej szkoły stanowiło aż 10 grup przybyłych z innych placówek, jednak jury jednomyślnie zadecydowało, że to nasz siennicki przysmak zdobył laur zwycięstwa. Złotą patelnię oraz dyplomy wręczyli uczennicom Pani Aleksandra Wars-przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa oraz Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Karolewie Pan Ryszard Kawczyński. Jedną z atrakcji wyjazdu była wycieczka po okolicy Karolewa i Kętrzyna. Zwiedziliśmy Wilczy Szaniec (główną kwaterę Hitlera i jego współpracowników w czasie drugiej wojny światowej) oraz piękną zabytkową Bazylikę w świętej Lipce. W przeddzień konkursu wszystkie przybyłe szkoły miały okazję zintegrować się przy wspólnym grillu.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
02.005.2012rEwa Dobrzańska-MochniejAdministrator

Dnia 27 kwietnia 2012 r. w ZSCKR w Siennicy Różanej miała miejsce uroczystość pożegnania absolwentów Technikum w Siennicy Różanej. Szkołę ukończyło 22 uczniów 9 kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i 13 kształcących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Świętowanie tego dnia absolwenci rozpoczęli od udziału w uroczystej mszy świętej, którą odprawił dla nich proboszcz miejscowej parafii–ksiądz kanonik Ryszard Siedlecki. Uczniowie klas III przygotowali na tą okazję akademię, którą zatytułowali ''Do zobaczenia w dorosłym życiu''. Uświetnili ją swoją obecnością księża kanonicy – Ryszard Siedlecki i Józef Serej oraz panowie Wojciech Hryniewicz –reprezentujący władze powiatowe i Waldemar Nowosad –przedstawiciel władz gminnych. W roli prowadzących wystąpiły uczennice Agnieszka Borowicz i Dorota Klimczuk. W trakcie jej trwania, w związku ze zbliżającym się świętem, przypomniano także historię uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, doszło również do przekazania klasom młodszym sztandaru szkoły. Uroczystość swoim występem uświetnił szkolny zespół wokalno –muzyczny pod kierownictwem pana Mariana Sawickiego. Dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej –pan Jacek Jagiełło z rozrzewnieniem żegnał kolejny już rocznik uczniów, którzy opuszczają mury szkoły, życząc im powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych oraz sukcesów w przyszłości. Najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami. świadectwo z wyróżnieniem oraz dyplom uznania za szczególne osiągnięcia pan Jacek Jagiełło wręczył Adrianowi Szali, wśród innych wyróżnionych znaleźli się: Paweł Dubaj, Joanna Wilk, Żaneta Wójtowicz, Agnieszka Biłan, Izabela Wójcik, Mateusz Kołtun, Kamil Bobrowski. W imieniu absolwentów głos zabrała Joanna Wilk. W swoim przemówieniu, zwracając się do nauczycieli, stwierdziła: ''Nasza czteroletnia podróż dobiegła końca, dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną, za niewłaściwe zachowanie, wybuch emocji, język z bruku, a nie z kart literatury''. Były naręcza kwiatów dla grona pedagogicznego, słowa wdzięczności i przeprosin, łzy radości i smutku z powodu zamknięcia kolejnego etapu życia i rozstania z przyjaciółmi. Organizacją uroczystości zajęły się wychowawczynie klas III –panie Anna Karwat i Danuta Dudzic oraz wychowawczyni klasy IV –pani Ewa Dobrzańska -Mochniej.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
24.04.2012rMonika NagowskaAdministrator

19 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się XVI Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Swoje umiejętności zaprezentowały drużyny z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Nad przebiegiem motoryzacyjnych zmagań czuwała komisja w składzie: Tadeusz Kiciński (przewodniczący), Zbigniew Bijata (lekarz) oraz przedstawiciele Policji. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników szereg konkurencji. Uczniowie pisali test z przepisów ruchu drogowego i test z historii motoryzacji, wykazali się znajomością części zamiennych oraz umiejętnościami w zakresie pomocy przedmedycznej. Wielu emocji dostarczyła jazda samochodem po torze. Młodzi kierowcy dali popis umiejętności, wykonując ósemkę przodem, slalom przodem i tyłem, przewożąc szklankę wypełnioną wodą, zdejmując podczas jazdy zawieszone na torze kółko, z precyzją najeżdżając tyłem na deskę oraz pokonując trasę z „talerzem stewarda”. Kolejne miejsca w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym zajęli uczniowie z następujących szkół:

I miejsce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (31 pkt);

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie (27 pkt);

III miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie (24 pkt);

IV miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce (23 pkt);

V miejsce II Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie (22 pkt);

VI miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie (21 pkt);

VII miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze (15 pkt).

Zwycięstwo dla Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wywalczyli następujący uczniowie: Mateusz Kołtun, Piotr Musiej, Marcin Kowalczuk. Nad przygotowaniem młodzieży do Turnieju czuwali nauczyciele – Ryszard Jarmonik i Robert Staszak.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
20.04.2012rMonika NagowskaAdministrator

W dniach od 16 do 18 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna ''Przedsiębiorstwo w agrobiznesie'', w której wzięło udział czterdziestu pięciu dyrektorów i nauczycieli. Głównym organizatorem seminarium było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, reprezentowała je Barbara Płotczyk – Krajowy Konsultant do spraw edukacji rolniczej. Siennicka szkoła została wybrana na miejsce szkolenia z racji doskonałej bazy dydaktycznej i noclegowej. Część zajęć odbywała się w Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Seminarium zostało uroczyście otwarte przez Jacka Jagiełłę - Dyrektora Zespołu Szkół CKR i promotora zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W ciągu kolejnych dni szkolenia prowadzili również: Anna Dudek-Janiszewska (Wicekurator Oświaty w Lublinie), Dorota Sawa-Niećko (Prezes Lokalnej Grupy Działania ''Krasnystaw PLUS''), Adam Włodarczyk (reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Robert Kozłowski (Koordynator Ogólnopolskiego Projektu ''e-dziennik'', autor i projektant systemu IKIS), Edyta Kisiel (Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie). Podczas seminarium omówiono planowanie nauczania przedmiotów ekonomicznych w oparciu o nową podstawę programową, stan i perspektywy rozwoju kształcenia rolniczego, funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania i ich wpływ na wspieranie aktywności biznesowej na terenach wiejskich, zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020. Wśród zagadnień, jakie przedstawiali prelegenci znalazła się prezentacja zastosowań cyfrowych w organizacji pracy szkoły rolniczej (w szczególności dziennika elektronicznego) oraz realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na IV etapie kształcenia. W programie seminarium przewidziano wystąpienie przedstawicieli samorządu lokalnego. Starosta Krasnostawski Janusz Szpak i Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura przedstawili osiągnięcia w zakresie rozwoju agrobiznesu, formy współpracy z podmiotami gospodarczymi, rozwój infrastruktury, przejawy aktywności mieszkańców, wspólny wkład w rozwój i promocję regionu. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników seminarium była wizyta studyjna w Państwowym Lwowskim Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach koło Lwowa. Uniwersytet powstał z przekształcenia dawnej polskiej uczelni, założonej w Dublanach w 1856 roku. Obecnie w placówce tej na sześciu wydziałach kształci się ponad siedem tysięcy studentów. Wyjazd na Ukrainę był doskonałą okazją do obejrzenia zabytków Lwowa. Uczestnicy seminarium zwiedzili Stare Miasto, obejrzeli gmach Opery Lwowskiej i najsłynniejszą ulicę Lwowa – prospekt Swobody. W programie znalazło się również zwiedzanie Katedry Łacińskiej (znanej ze ślubów narodowych króla Jana Kazimierza), kaplicy Boimów, rynku z dawnym ratuszem, najstarszej lwowskiej apteki, dawnej katedry ormiańskiej oraz zespołu budowli Bractwa Uspieńskiego. Polska delegacja odwiedziła Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Podczas konferencji dyrektorzy i nauczyciele uczestniczyli w degustacji wyrobów regionalnych – tradycyjnych dań kuchni polskiej i ukraińskiej. Goście otrzymali szereg tematycznych publikacji Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz zestawy promocyjne przygotowane przez Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
20.04.2012rMonika NagowskaAdministrator

W dniach od 26 do 30 marca 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięli udział w 16. edycji Giełdy Szkół zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Młodzież z kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych z terenu Chełma i powiatu chełmskiego podczas Giełdy przedstawiła ofertę edukacyjną swoim młodszym kolegom z okolicznych gimnazjów. Nasza szkoła jako jedyna reprezentowała powiat krasnostawski. Gimnazjaliści mieli okazję poznać oferowane w Siennicy kierunki kształcenia, dodatkowe uprawnienia jakie można uzyskać w naszej szkole, doskonałą bazę do nauki i rozwoju zainteresowań, elementy szkolnej tradycji i wydarzenia z uczniowskiego życia dokumentowane na bieżąco w szkolnych kronikach. Niewątpliwą atrakcją była projekcja filmu o szkole oraz pokaz prezentacji multimedialnej i trafnie dobrane materiały promocyjne. Reprezentantów na Giełdę Szkół wybrał Samorząd Uczniowski prowadzony przez panią Renatę Dyk. Opieką nad uczniami i ich przygotowaniem do udziału w Giełdzie zajął się nauczyciel bibliotekarz pani Monika Nagowska. W kolejnych dniach naszą szkołę promowali następujący uczniowie: Edyta Bryda, Gabriela Adamczuk, Angelika Czyż, Daniel Mrozek, Dawid Szostak, Aleksandra Długosz, Karol Bojarczuk, Łukasz Wrona, Mateusz Loba, Izabela Wójcik, Marcin Kowalczuk, Grzegorz Czajka.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
04.04.2012rKatarzyna CzajkaAdministrator

Dnia 23 marca 2012 roku w Zespole Szkół nr 4 w Krasnymstawie odbyły się Targi Edukacyjne. Nasza placówka chętnie zaangażowała się w to przedsięwzięcie. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, Paniami: Katarzyną Czajką, Renatą Dyk oraz Elżbietą Krochmalską. Zadaniem każdej ze szkół było przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły. Na stoiskach promocyjnych pojawiły się plakaty, rolapy z logo szkoły, ulotki informacyjne, kroniki oraz specjalne materiały przedstawiające dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, sportowe i kulturowe szkół. Nasza szkoła ''poszła'' o krok dalej. Bowiem stoisko ZS CKR oprócz bogatej oferty informacyjnej, wzbogaconej przez gadżety promocyjne dla gimnazjalistów, zaprezentowało swoje umiejętności kulinarne nabyte w szkole. Pojawiły się słodkości w postaci gofrów i ciast własnej roboty, a do tego tradycyjne staropolskie jadło. Prezentując się w ten sposób, nasza szkoła jako placówka rolnicza, mająca swoją siedzibę na terenie gminy wiejskiej, chciała pokazać duże przywiązanie do kultury ludowej. Wobec faktu, że cenimy sobie staropolski klimat i obyczajowość, chcieliśmy udowodnić poprzez ludowy wizerunek uczniów i swojski poczęstunek, olbrzymie przywiązanie do miejsca, z którego się wywodzimy, gdzie się uczymy i pracujemy. Nasze stoisko cieszyło się ogromną popularnością. Nieskromnie twierdzimy, że wszystko smakowało. Cieszymy się bardzo i zapraszamy do naszej szkoły.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.03.2012rAnna KowalikAdministrator

W dniu 27 marca 2012 roku. uczeń klasy IV Technikum ZSCKR w Siennicy Różanej Adrian Szala odebrał z rąk Starosty Powiatu Krasnostawskiego Janusza Szpaka gratulacje oraz nagrody książkowe za zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie z Podstaw Przedsiębiorczości oraz III miejsca w Powiatowym Konkursie Polonistycznym. Adrian jest wzorem i przykładem pracowitości, zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do celu oraz tego, że można być dobrym w wielu dziedzinach. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. Janusz Korczak pisał „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”. Ucznia wspierały w przygotowaniach do konkursów Pani Anna Kowalik nauczyciel przedmiotów ekonomicznych oraz Pani Ewa Dobrzańska-Mochniej nauczyciel języka polskiego. Adrianowi życzymy dalszych sukcesów, otrzymania indeksu na wymarzoną uczelnię, a pozostałym uczniom wiary we własne możliwości.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.03.2012rAdministratorAdministrator

W dniu 16 marca 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wraz z opiekunami uczestniczyli w targach rolniczych AGROTECH Kielce 2012. Podczas pobytu uczniowie mogli obejrzeć : ciągniki, maszyny, narzędzia, urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, akcesoria dla rolnictwa. W wystawie udział wzięło 600 firm z Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Danii, Ukrainy, Litwy, Irlandii, Włoch, Francji, Słowenii, a nawet Korei Południowej i po raz pierwszy z RPA. Wiele z kilku tysięcy prezentowanych na AGROTECHU maszyn to światowe premiery na rynku polskim, często będące świadectwem niezwykłego postępu technologicznego.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
22.03.2012rMonika NagowskaAdministrator

24 marca 2012 roku mieszkańcy Siennicy Różanej będą mogli obejrzeć kolejny spektakl Amatorskiego Teatru Pokoleń. Najnowsze przedstawienie to adaptacja noweli Henryka Sienkiewicza ''Szkice węglem, czyli epopeja pod tytułem Co się działo w Baraniej Głowie''. Reżyserią zajęli się panowie Tadeusz Kiciński i Andrzej David Misiura (który jest zarazem autorem scenariusza). 11 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana odbyła się premiera przedstawienia. Sztuka opowiada o dramatycznych wydarzeniach, mających miejsce w XIX wieku w chłopskiej rodzinie Rzepów. W wersji scenicznej historia ta ma humorystyczne zabarwienie i została brawurowo zagrana przez rodzimych aktorów. Amatorski Teatr Pokoleń powołano do życia w 2008 roku. Wówczas to w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej wystąpił ze sztuką ''Chata za wsią'' według powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przejął tym samym tradycje amatorskiego teatru działającego w tym regionie kilkadziesiąt lat wcześniej. Od początku istnienia Amatorskiego Teatru Pokoleń w przedstawieniach brali udział uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Również w ostatnim premierowym spektaklu mieszkańcy mieli okazję obejrzeć występ ucznia klasy I b Technikum Karola Bojarczuka (na zdjęciu w środku). Przypadła mu w udziale rola wójtowego syna, za którego ma pójść do wojska młody gospodarz Rzepa (w tej roli Bogusław Mochniej). Z przebiegłej intrygi wynikają same kłopoty. Na szczęście, to tylko postać sceniczna. W rzeczywistości Karol żadnych wyzwań nie unika i z pewnością pokaże jeszcze, co potrafi.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
16.03.2012rJoanna TroćAdministrator

W dniu 15 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyły się „Dni Otwarte”, w której uczestniczyli uczniowie III klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami i rodzicami z następujących miejscowości: Krupe, Łopiennik Górny, Krasnystaw, Izbica, Sielce, Kraśniczyn, Siennica Nadolna, Orłów Murowany, Siedliska, Małochwiej Duży, Siennica Różana. Tego dnia w naszej szkole panował ożywiony ruch. Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie szkoły w jej środowisku lokalny. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 przybyciem pierwszych gości, każdą z grup witał Dyrektor Jacek Jagiełło wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły. Gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2012/2013. W różnych częściach naszej placówki zostały przygotowane poszczególne stanowiska, a przy nich materiały dydaktyczne, plansze, prezentacje multimedialne. Gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z nauczycielami o konkretnych zawodach, zajęciach dodatkowych, które odbywają się nie tylko w szkole ale również w internacie. Uczniowie klas trzecich przekonali się, że jest to szkoła dla ludzi z pasją. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, sam mógł się przekonać, który zawód będzie dla niego najlepszy: technika w technologii żywienia, technika w mechanizacji rolnictwa, technika żywienia i usług gastronomicznych, rolnika, kucharza czy też mechanika operatora maszyn i pojazdów rolniczych. Z zainteresowaniem zwiedzali obiekt: sale lekcyjne, warsztaty, internat, przeglądali kronikę, gdzie poznali bogatą historię szkoły. Kto chciał mógł swobodnie poruszać się po szkole, rozmawiać z uczniami, po prostu zwiedzać. Przyjazna i ciepła atmosfera otaczała wszystkich przybyłych gości. I tym razem nie zabrakło ciepłych kiełbasek z grilla, pysznych ciasteczek i pączków. Przed szkoła odbył sie również pokaz narzędzi i maszyn rolniczych, aut do nauki jazdy. Każdy w końcu dotarł do hali sportowej, gdzie odbywały się zawody w piłkę siatkową. Turniej zakończył się wygraną drużyny z Sielca, drugie miejsce zajęła szkoła z Siennicy Różanej, trzecie z Kraśniczyna, miejsce czwarte zajął Łopiennik Górny. Na hali swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie naszej szkoły, wystąpił kabaret „Rewelacja”, który stworzyła Pani Katarzyna Rysak oraz zespół muzyczny pod kierownictwem Pana Mariana Sawickiego. Największą atrakcją tego dnia był występ rapera Tomasza Dolara Dymka. Nasz gość dał niesamowity popis swoich umiejętności. Kto nie przyszedł niech żałuje …

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
07.03.2012rJoanna TroćAdministrator

DNIA: 15 MARCA (CZWARTEK) 2012

GODZINA: 10.00 - 11.00

W PROGRAMIE:

1.TECHNOLOGIA NASZYM ATUTEM -JESTEŚMY SZKOŁĄ XXI WIEKU

2.PREZENTACJA E—DZIENNIKA

3.SZKOŁA ZAWODOWA - SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

4.POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ORAZ ZWIĘKSZENIE JEJ ATRAKCYJNOŚCI

5.UDZIAŁ W DNIACH OTWARTYCH

Więcej informacji

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.02.2012rEwa Dobrzańska-MochniejAdministrator

W dniu 27 lutego 2012 r. uczniowie ZSCKR w Siennicy Różanej wzięli udział w Powiatowym Konkursie Polonistycznym, który odbył się w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Uczestniczyli w nim Adrian Szala – uczeń klasy IV Technikum i Amelia Błaziak - uczennica klasy II A Technikum. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów życiem i twórczością K. K. Baczyńskiego, rozbudzenie ich twórczego myślenia oraz rozwijanie w nich motywacji do samodoskonalenia się poprzez kontakt z wybitnymi dziełami literackimi. Adrian Szala zyskał tytuł laureata, osiągnął trzeci wynik w powiecie krasnostawskim. Wykazał się wyjątkowymi umiejętnościami humanistycznymi oraz bogatą wiedzą z zakresu historii i teorii literatury. Z jego osiągnięcia cieszy się cała szkolna społeczność. Uczniów do konkursu przygotowywała Ewa Dobrzańska – Mochniej, nauczyciel języka polskiego. Brali oni udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów zdolnych.

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.02.2012rElżbieta KrochmalskaAdministrator

22 lutego 2012 roku młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w Targach Edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych, jakie zostały zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Chełmie. Współorganizatorem Targów była nasza placówka oraz Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie, gdzie spotkanie miało miejsce. Targi Edukacyjne odwiedzili uczniowie z 17 gimnazjów z Chełma i powiatu chełmskiego. Młodzież miała okazję spotkać się z przedstawicielami policji i wojska, poznała możliwości kształcenia w najbardziej interesujących zawodach, skorzystała z porad doradców zawodowych. Gimnazjaliści masowo podchodzili do stoiska naszej szkoły zainteresowani ofertą edukacyjną i skuszeni zapachem słodkich gofrów, które przygotowały uczennice pod opieką pani Elżbiety Krochmalskiej.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
29.02.2012rS UAdministrator

W dniu 14.02.2012 roku w internacie przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Dziewczeta z grupy wykonały prace plastyczne w ramach konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Ssiennicy Różanej na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Uczennica Gabreiela Adamczuk zajeła 1 miejsce, natomiast Edyta Krysa i Monika Parzymies - otrzymały wyróżnienia. Dziewczęta zostały nagrodzone maskotkami.

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
02.02.2012rEwa Dobrzańska-MochniejAdministrator

28 stycznia 2012 r. odbył się doroczny Bal Studniówkowy uczniów Technikum w Siennicy Różanej. Wzięło w nim udział 16 przedstawicieli klasy IV. Bal miał miejsce w sali widowiskowej GOK w Siennicy Różanej. Swoją obecnością zaszczycili przyszłych maturzystów wójt gminy Siennica Różana – Leszek Proskura, przedstawiciel starostwa powiatowego – Marek Piwko, kierowniczka GOK – Magdalena Adamczuk. Nie zabrakło również przedstawicieli Kościoła w osobach księży Ryszarda Siedleckiego i Józefa Sereja. Swoim uczniom towarzyszyli zaproszeni przez nich nauczyciele i wychowawcy. ‘’Niech żyje bal...’’ – tym wersem wyjętym z piosenki Maryli Rodowicz, Joanna Wilk, uczennica klasy maturalnej, otworzyła doroczną uroczystość. W roli prowadzącego towarzyszył jej Kamil Bobrowski. W imieniu uczniów głos zabrała Paulina Berbecka, która wyraziła słowa uznania dla działań dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i złożyła szczególne podziękowania rodzicom, bez których wysiłków bal nie doszedłby do skutku. W jego organizację zaangażowały się zwłaszcza panie – Anna Dubaj, Anna Kołtun, Bożena Mazurek, Mariola Zwolak, Monika Berbecka, Marta Biłan, Wioletta Szadura, Ewa Nowicka. Właśnie Ewa Nowicka zabrała głos w imieniu rodziców, by wyrazić swoje uznanie dla nauczycielskiego trudu i opowiedzieć o wzruszeniu, jakie wywołuje w nich fakt, że ich dzieci znalazły się już w tym szczególnym i przełomowym miejscu życia.Swoje słowa uznania, życzenia powodzenia na maturze oraz pomyślności w dorosłym życiu wypowiedzieli także m.in.: dyrektor ZS CKR Jacek Jagiełło, wychowawczyni Ewa Dobrzańska – Mochniej oraz w/w goście.Część oficjalną spotkania zamknął pięknie wykonany tradycyjny polonez, o którego poprowadzenie, zgodnie z panującymi w szkole obyczajami, uczniowie poprosili dyrektora ZSCKR w Siennicy Różanej – pana Jacka Jagiełłę. Szampańska zabawa przy pięknie zastawionych stołach trwała do białego rana.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
02.02.2012rMonika NagowskaAdministrator

W dniu 27 stycznia 2012 roku Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej gościł rodziców uczniów na tradycyjnym zebraniu semestralnym. W sali gimnastycznej odbyła się część ogólna spotkania, prowadzona przez dyrektora pana Jacka Jagiełłę. Szczegółowo przedstawiono wyniki nauczania i wychowania za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012. Dzięki projekcji zrealizowanej za pomocą rzutnika multimedialnego rodzice mieli okazję porównać wyniki poszczególnych klas, średnią ocen i średnią frekwencję oraz liczbę opuszczonych godzin. Podsumowanie przygotowano w formie czytelnych diagramów, dyrektor objaśniał przedstawione w nich dane i interpretował wyniki. Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania klasowe z wychowawcami oraz spotkanie z kadrą internatu.Na zebraniu był obecny pan Wojciech Kowalczyk, przedstawiciel firmy ROOB-SOFT, która w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej wdraża system dziennika elektronicznego. Oprócz szkoleń dla nauczycieli firma prowadzi szkolenia dla rodziców uczniów, aby za pomocą Internetu mogli na bieżąco śledzić postępy swoich dzieci. W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 w szkole będzie prowadzona podwójna dokumentacja z przebiegu nauczania w formie papierowej oraz elektronicznej. Po okresie próbnym, od nowego roku szkolnego, placówka całkowicie przejdzie na system elektroniczny. Nauczyciele do klas nie będą już nosić dziennika lekcyjnego, lecz poręczny tablet. Do informacji z przebiegu nauczania będzie można dotrzeć szybko i o każdej porze w ramach posiadanych uprawnień. W dniu zebrania rodzice mieli także okazję uczestniczyć w akcji profilaktycznej MAM HAKA NA RAKA. Akcja w bieżącym roku poświęcona została profilaktyce raka jelita grubego. Uczniowie pod kierunkiem pedagoga szkolnego pani Elżbiety Krochmalskiej przygotowali wystawę na temat tej choroby, ulotki informacyjne o terminach i miejscach bezpłatnych badań profilaktycznych oraz prezentację multimedialną. Młodzież zachęcała wszystkich obecnych do włączenia się w upowszechnianie wiedzy na temat nowotworu jelita grubego. Uczniowie zbierali deklaracje od tych osób, które zamierzają namówić do badań profilaktycznych przynajmniej jedną osobę z kręgu znajomych.Podczas zebrania z rodzicami uczniowie mogli zaprezentować swoje uzdolnienia. Przed publicznością zgromadzoną w sali gimnastycznej wystąpił zespół wokalny w składzie: Agnieszka Borowicz, Dorota Klimczuk i Olga Jabłońska. Na gitarze akompaniował Łukasz Pawłowski oraz pan Marian Sawicki, wychowawca prowadzący zespół.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
02.02.2012rMonika NagowskaAdministrator

W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyły się zawody sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. W ramach LICEALIADY drużyny dziewcząt walczyły o honorowe miejsca w piłce ręcznej 18 stycznia, a drużyny chłopców 19 stycznia 2012 roku. Z kolei 26 stycznia rozegrano turniej halowej piłki nożnej. W rozgrywkach oprócz młodzieży z Siennicy Różanej wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Krasnymstawie (najlepsi w piłce ręcznej), Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Krasnymstawie (najlepsi w halowej piłce nożnej), Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Krasnymstawie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarnogórze. To nie jedyne sportowe wyzwania, jakie podejmowane są przez naszych uczniów. Młodzież z powodzeniem sięga po sukcesy w zawodach wojewódzkich. Na Mistrzostwach Województwa LZS Szkół Ponadgimnazjalnych i Rolniczych w Piotrowicach, Agnieszka Borowicz i Olga Jabłońska wywalczyły II miejsce w tenisie stołowym. Uczniowie brali również udział w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Lubelskim, Mistrzostwach Województwa LZS Szkół Ponadgimnazjalych i Rolniczych w piłce nożnej chłopców w Potoczku i w piłce siatkowej chłopców w Nałęczowie. Przygotowaniem uczniów do udziału w zawodach sportowych i opieką podczas kolejnych mistrzostw zajmują się nauczyciele wychowania fizycznego Waldemar Jurkiewicz i Dawid Jaruga.

GALERIA

   

DataMateriały przygotował(a)Umieścił
11.01.2012rMonika NagowskaAdministrator

7 stycznia 2011 roku w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej miała miejsce szczególna uroczystość - jubileuszowy Gminny Opłatek Ludowy. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Siennica Różana i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej przy wsparciu licznych instytucji i organizacji funkcjonujących w regionie. W hali sportowej szkoły prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi już po raz dziesiąty spotkali się mieszkańcy gminy Siennica Różana, goście z terenu powiatu krasnostawskiego, powiatów sąsiednich i odległych miejscowości z całej Polski. Wśród zaproszonych osób znalazł się senator RP Józef Zając oraz biskup Mieczysław Cisło. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Maria Sondij-Korulczyk - Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki. Z Kuratorium Oświaty w Lublinie przybyła Anna Dudek-Janiszewska. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana w opłatku uczestniczył Ryszard Staśczak – Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Na jubileuszowym spotkaniu pojawili się wszyscy laureaci tytułu ''Zasłużony dla Gminy Siennica Różana'': Danuta Siwek, Marian Cichosz, Bogdan Gajos, Zbigniew Romanowicz, Jan Bielański, Józef Kobyłecki, Janusz ''Jutrzenka'' Trzebiatowski i Franciszek Piątkowski. Podczas noworocznego spotkania Wójt Gminy Leszek Proskura przedstawił osiągnięcia samorządu i plany na przyszłość. Z okazji jubileuszu odtworzono prezentację multimedialną przedstawiającą dziesięcioletnią historię Gminnych Opłatków Ludowych, co stało się okazją do wielu wzruszających wspomnień. W prezencie na tę szczególną rocznicę gmina otrzymała od Janusza ''Jutrzenki'' Trzebiatowskiego obraz jego autorstwa, zatytułowany ''Pejzaż siana''. Goście nie szczędzili ciepłych słów pod adresem mieszkańców i władz samorządowych. Aby tradycji stało się zadość, podczas uroczystości wręczono statuetkę Jednorożca kolejnej osobie zasłużonej dla społeczności. Tytuł ''Zasłużony dla Gminy Siennica Różana'' otrzymał Rektor UMCS prof. Andrzej Dąbrowski. Szczególnie nastrojową chwilą dla mieszkańców gminy Siennica Różana i dla zaproszonych gości było dzielenie się opłatkiem. Na tegorocznym spotkaniu wszystkim zgromadzonym błogosławił biskup Mieczysław Cisło. Goście z przyjemnością obejrzeli występ solistów i lokalnych zespołów wokalnych, które zaprezentowały najpiękniejsze polskie kolędy oraz wiele interesujących utworów współczesnych. Wystąpił także zawsze mile widziany w Siennicy Różanej Zespół Pieśni i Tańca Jawor. Spotkanie zyskało niezwykłą oprawę muzyczną dzięki koncertowi artystów operowych i operetkowych, działających przy Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej. Widzowie podczas koncertu ''Od dworu do dworu'' mieli okazję podziwiać głos Beaty Wardak i Leszka Świdzińskiego, a także Aleksandry Hofman i innych gwiazd. Artyści rozpoczęli mocnym brzmieniem – arią Stefana ze ''Strasznego dworu Moniuszki'', którą wykonał Leszek Świdziński. Wśród kolejnych utworów znalazła się piosenka z repertuaru Kiepury ''Brunetki, blondynki'', arie z ''Księżniczki czardasza'' Kalmana i ''La Traviaty'' Verdiego, a także porywająca ''Aria ze śmiechem'' Offenbacha. Solistom towarzyszyła orkiestra ''La Boheme de Varsovie''. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej nie tylko od dziesięciu lat udostępnia salę na Gminne Opłatki Ludowe, ale także aktywnie uczestniczy w ich organizacji. Samorząd gminny, jak każdego roku, mógł liczyć na Dyrektora Zespołu Szkół CKR Jacka Jagiełłę. W rolę konferansjerów wcielili się: Katarzyna Czajka (nauczyciel historii) i Dawid Jaruga (nauczyciel wychowania fizycznego). Przed publicznością wystąpił szkolny zespół ''Echolanki'' kierowany przez Mariana Sawickiego (nauczyciela wychowawcę). Prezentację multimedialną na temat dziesięcioletniej historii Gminnych Opłatków Ludowych odtworzoną podczas spotkania i rozpowszechnioną na płytach CD opracowała Monika Nagowska (nauczyciel bibliotekarz). W przygotowanie uroczystości zaangażowali się również inni nauczyciele i pracownicy administracji. Mieszkańcy mogą mieć nadzieję na kolejne interesujące wydarzenia, ponieważ to nie ostatnie wspólne przedsięwzięcie szkoły i środowiska lokalnego.

GALERIA